Motorcodes Ford Transit

Motorcode Hubraum cm3 Beschreibung Leistung PS Baujahr
JX 1305 V4 LC 50 65-77
EX 1498 V4 LC 60 65-77
LAT 1593 OHC 65 77-84
LIT 1598 OHV 62 77-84
EY 1699 V4 LC 65 65-77
NAT 1993 OHC 78 77-84
NAV 1993 OHC 75 77-84
NAW 1993 OHC 78 77-84
NAX 1993 OHC 78 77-84
NUT 1993 OHC 58 77-84
NXB 1996 V4 LC 70 65-77
J 2360 Diesel    
HX 2994 V6    
HXC 2994 V6    

Zurück zu Downloads